ช้อปวันนี้! ลดหย่อนภาษีได้แล้วรู้ยัง?
ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

เมื่อลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน กดเลือก "ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี"
และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

กด "บันทึก" และดำเนินการชำระเงินตามปกติ
เพียงเท่านี้ ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งไปพร้อมสินค้า

ข้อมูลสำคัญในการกรอกข้อมูลที่อยู่เพื่อขอใบกำกับภาษี

1. ชื่อและนามสกุล (ตรงตามบัตรประชาชน)
2. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
3. หมายเลขโทรศัพท์
4. สำหรับ บุคคลธรรมดา หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
(เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
5. สำหรับชาวต่างชาติ ใช้เป็น Tax identification no.
หรือ Personal identification no.