สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก BLUE CLUB ประจำปี 2562

สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
BLUE CLUB ประจำปี 2562

Blue Club BIOTHERM

สมาชิกใหม่

รับสิทธิ์เป็นสมาชิก BLUE CLUB เมื่อช้อป BIOTHERM หรือ BIOTHERM HOMME ครบ 3,500 บาท ในบิลเดียวกัน ณ ห้างสรรพสินค้าทั้ง 26 สาขา (คลิกเพื่อดูรายชื่อสาขา) หรือทาง BIOTHERM.CO.TH (ด้วยการ LOG IN ผ่าน EMAIL ADDRESS และกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น)

Blue Club BIOTHERM

BLUE CLUB REWARD
สมาชิกรับ 1 คะแนน
ทุกยอดการซื้อ 1 บาท

Blue Club BIOTHERM

BIRTHDAY SPECIAL
รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า*
เมื่อซื้อสินค้าใดๆ
ภายในเดือนเกิด
(จำกัด 1 ครั้ง/เดือน)

BIRTHDAY SPECIAL
รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า* เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ภายในเดือนเกิด (จำกัด 1 ครั้ง/เดือน)

Blue Club BIOTHERM

HAPPY WEEKEND
ช่วงเวลาสุดพิเศษ 4 ครั้ง/ปี พบชุดเซ็ตสุดพิเศษ
พร้อมรับคะแนนสะสม 3 เท่า*ตั้งแต่บาทแรก

HAPPY WEEKEND
ช่วงเวลาสุดพิเศษ 4 ครั้ง/ปี พบชุดเซ็ตสุดพิเศษ พร้อมรับคะแนนสะสม 3 เท่า*ตั้งแต่บาทแรก

Blue Club BIOTHERM

EXCLUSIVE WORKSHOP
กิจกรรมดีๆ ที่มอบคะแนนสะสม 2 เท่า*
เมื่อช้อปครบ 5,500 บาทขึ้นไป

EXCLUSIVE WORKSHOP
กิจกรรมดีๆ ที่มอบคะแนนสะสม 2 เท่า* เมื่อช้อปครบ 5,500 บาทขึ้นไป

BLUE CLUB NEWS รับข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่และทดลองใช้ก่อนใคร

BLUE CLUB NEWS
รับข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่และทดลองใช้ก่อนใคร

Blue Club BIOTHERM

BLUE CLUB REDEMPTION

Blue Club BIOTHERM

ใช้คะแนน B.L.U.E CLUB แลกชุดของขวัญประจำปี

หมายเหตุ:
• สิทธิประโยชน์ BLUE CLUB นี้ สำหรับเคาน์เตอร์ BIOTHERM ณ ห้างสรรพสินค้า และ BIOTHERM.CO.TH เท่านั้น (ไม่รวม EVEANDBOY / SEPHORA หรือช่องทางการขายอื่น ๆ)
• คะแนนสะสมจากการสั่งซื้อ ณ BIOTHERM.CO.TH และห้างสรรพสินค้าจะรวมยอดกันอัตโนมัติ หากลงทะเบียนไว้ด้วยรายละเอียดเดียวกันเท่านั้น (ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน)
• สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมเพิ่ม (คูณ 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่า) เฉพาะบิลที่ซื้อจากเคาน์เตอร์ BIOTHERM ณ ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น
• คะแนนสะสมหมดอายุลงวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี และไม่สามารถยกยอดคะแนนสะสมหรือเก็บสิทธิ์ไปปีถัดไปได้

สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก BLUE CLUB ประจำปี 2562

สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
BLUE CLUB ประจำปี 2562

Blue Club BIOTHERM

สมาชิกใหม่

รับสิทธิ์เป็นสมาชิก BLUE CLUB เมื่อช้อป BIOTHERM หรือ BIOTHERM HOMME ครบ 3,500 บาท ในบิลเดียวกัน ณ ห้างสรรพสินค้าทั้ง 26 สาขา (คลิกเพื่อดูรายชื่อสาขา) หรือทาง BIOTHERM.CO.TH (ด้วยการ LOG IN ผ่าน EMAIL ADDRESS และกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น)

Blue Club BIOTHERM

BLUE CLUB REWARD
สมาชิกรับ 1 คะแนน
ทุกยอดการซื้อ 1 บาท

BLUE CLUB REWARD
สมาชิกรับ 1 คะแนน
ทุกยอดการซื้อ
1 บาท

Blue Club BIOTHERM

BIRTHDAY SPECIAL
รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า*
เมื่อซื้อสินค้าใดๆ
ภายในเดือนเกิด
(จำกัด 1 ครั้ง/เดือน)

BIRTHDAY SPECIAL
รับคะแนนสะสม
เพิ่ม 3 เท่า*
เมื่อซื้อสินค้าใดๆ
ภายในเดือนเกิด
(จำกัด 1 ครั้ง/เดือน)

Blue Club BIOTHERM

HAPPY WEEKEND
ช่วงเวลาสุดพิเศษ 4 ครั้ง/ปี พบชุดเซ็ตสุดพิเศษ
พร้อมรับคะแนนสะสม 3 เท่า*ตั้งแต่บาทแรก

HAPPY WEEKEND
ช่วงเวลาสุดพิเศษ 4 ครั้ง/ปี พบชุดเซ็ตสุดพิเศษ พร้อมรับคะแนนสะสม 3 เท่า*ตั้งแต่บาทแรก

Blue Club BIOTHERM

EXCLUSIVE WORKSHOP
กิจกรรมดีๆ ที่มอบคะแนนสะสม 2 เท่า*
เมื่อช้อปครบ 5,500 บาทขึ้นไป

EXCLUSIVE WORKSHOP
กิจกรรมดีๆ ที่มอบ คะแนนสะสม 2 เท่า* เมื่อช้อปครบ 5,500 บาทขึ้นไป

BLUE CLUB NEWS รับข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่และทดลองใช้ก่อนใคร

BLUE CLUB NEWS
รับข่าวสาร โปรโมชั่น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่
และทดลองใช้ก่อนใคร

Blue Club BIOTHERM

BLUE CLUB REDEMPTION

Blue Club BIOTHERM

ใช้คะแนน B.L.U.E CLUB แลกชุดของขวัญประจำปี

หมายเหตุ:
• สิทธิประโยชน์ BLUE CLUB นี้ สำหรับเคาน์เตอร์ BIOTHERM ณ ห้างสรรพสินค้า และ BIOTHERM.CO.TH เท่านั้น (ไม่รวม EVEANDBOY / SEPHORA หรือช่องทางการขายอื่น ๆ)
• คะแนนสะสมจากการสั่งซื้อ ณ BIOTHERM.CO.TH และห้างสรรพสินค้าจะรวมยอดกันอัตโนมัติ หากลงทะเบียนไว้ด้วยรายละเอียดเดียวกันเท่านั้น (ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน)
• สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมเพิ่ม (คูณ 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่า) เฉพาะบิลที่ซื้อจากเคาน์เตอร์ BIOTHERM ณ ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น
• คะแนนสะสมหมดอายุลงวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี และไม่สามารถยกยอดคะแนนสะสมหรือเก็บสิทธิ์ไปปีถัดไปได้